Loading...

דויד יוסף פריינטי

ניתן להזמין לכל ארוע ספר מיוחד של פרק שירה עם הקדשה מיוחדת וביאורים ייחודיים
בנוסף ישנה אפשרות להקדיש את הקריאה לתפילה לכל מטרה ולציין שם לעילוי נשמת רפואה.. זיווג.. פריון.. הצלחה וכו .. שיתפללו במהלך התקופה שבוחרים בתשלום באתר

לגרפיקה ובניית אתרים ייחודית ומיוחדת מוזמנים לפנות דרך טופס

*

© COPYRIGHT 2019 –  Perekchira.com

Back to top

Share Page

Close