Loading...

Pensez à dédicacer le chapitre ou une créature.

Tarnégol omer. Bécha-a chéba hakadoch barou'H ou étsel hatsadikim began éden zolfim kol ilané gan eden béssamim oumeranénim ouméchabe'Him véaz gam hou mitorer ouméchabéa'H

Békol richon omer. Séou chéarim raché'Hem véitnassou pit'Hé olam véyavo méle'H hakavod. Mi zé méle'H hakavod ado-naï izouz véguibor ado-naï guibor mil'Hama

Békol chéni omer. Séou chéarim raché'Hem oussou pit'Hé olam véyavo mele'H hakavod. Mi hou zé méle'H hakavod ado-naï tsévaoth hou méle'H hakavod séla.

Békol chlichi omer. Imdou tsadikim véiskou vatorah 'Hédé chéhiyé s'Hartèm kafoul laolam haba.

Békol réviyi omer. Lichouaté'Ha kiviti ado-naï.

Békol 'Hamichi omer. Ad matai atsel tichkav matai takoum michnaté'Ha.

Békol chichi omer. Al té-éhav chéna pèn tivarech péka'H éné'Ha séva la'Hem.

Békol chéviyi omer. Èt la-assotte lado-naï hépérou toraté'Ha.

Tarnégolèt omérèt. notène lé'Hem le'Hol bassar qui léolam 'Hasdo.

Yona omérèt. Késsous agour kène atsaftsef ehgué kayona dalou eynay lamarom ado-naï achka li arvéni.

Omérèt yona lifné hakadoch barou'H hou. Ribono chel olam ihyou mézonotay mérourim kézayout béyadé'Ha veal iyhou métoukim kidvach al yésé bassar vadam.

Nécher omer. Véata ado-naï élo-him tsévaoth élohé israel hakitsa lifkod kol hagoyim al ta'Hon kol bogdé avèn séla.

Agour omer. Odou lado-naï bé'Hinor bénével assour zamérou lo.

Tsipor omer. Gam tsipor matésa vaït oudror kèn la acher chata afro'Héha èt mizbé'Hoté'Ha ado-naï tsévaoth malki vélohaï.

Sénounit omérèt. Léma-an yézaméré'Ha 'Havod vélo ydom ado-naï élohaï léolam odéka.

Tassit omérèt. Ezri méim ado-naï ossé chamaïm va-arets.

Tsya oméret. Or zaroua latsadik oulichrei lev sim'Ha.

Rétsifi omer. Na'Hamou na'Hamou ami yomar élohei'Hem.

'Hassida omeret. Dabérou al lev yérouchalayim vékirou eleiha ki maléa tséva-a ki nirtsa aona ki laké'Ha miyad ado-naï kiflaim be'Hol atotéia.

Orev omer. Mi ya'Hin léorev tseido ki yeladav el el yéchavéou.

Zarzir omer. Vénoda bagoyim zaram vétsé-étsaeihem beto'H ha-amim kol roeihem ya'Hiroum ki hem zéra béra'H ado-naï.

Avaz chébabaït omeret. Odou lado-naï kirou vichmo hodiyou va-amim alilotav. Chirou lo zamerou lo si'Hou be'Hol nifléotav.

Avaz habar haméchotétét bamidbar kéchéroé et Israel oskim batorah omeret. Kol koré bamidbar panou dére'H Ado-naï yachrou messila léloheinou.

Veal metsiout mézonoteiha omeret : arour haguever acher yvta'h ba-adam. Barou'k haguever acher yvta'h bado-naï. véhaya ado-naï mivta'Ho.

Péroguyot omerim. Bit'Hou vado-naï adei ad ki beya ado-naï tsour olamim.

Ré'Hama omeret. Echréka lahem véakabétsem ki féditim véravou kémo ravou.

Tsiporet kéramim omeret. Essa 'einai el héharim mé-a-ïn yavo 'ezri.

'Hassil omer. Ado-naï élo-haï ata aromim'ka odéh chim'ka ki 'assita pélé 'étsot méra'hok émouna omen.

Chémamit ormeret. Halélou-hou bétsiltsélé chama halélou-hou bétsiltsélé térou'a.

Zvouv omer. Bécha-a ché-ein Israel osskim batorah. Kol omer kéra véamar ma ékra kol habassar 'Hatsir vé'Hol 'Hasdo kétsits assadé. Yavech 'Hatsir navel tsits oudvar eloheinou yakoum léolam.

Boré niv sfatayim chalom chalom léra'Hok vélakarov amar ado-naï ourfativ.

Taninim omerim. Halélou et ado-naï min ha-arets taninim vé'Hol téhomot.

Livyatan omer. Hodou lado-naï ki tov ki léolam 'Hassdo.

Daguim omerim. Kol ado-naï al hamayim el hakavod irim ado-naï al mayim rabim.

Tsfardéa omeret. Barou'H chem kévod mal'Houto léolam vaed.

Réussite matérielle et spirituelle et avoir de nombreux enfants

Mikael Benjamin fils de Veronique ronith et Daniel elie

Perek Revi'i

Tarnégol omer. Bécha’a chéba hakadoch barou’k hou étsel hatsadikim began ‘éden zolfim kol ilané gan ‘éden béssamim oumeranénim ouméchabe’him véaz gam hou mit’orer ouméchabéa’h.

Békol richon omer. Séou ché’arim raché’kem véhitnassou pit’hé ‘olam véyavo méle’k hakavod. Mi zé méle’k hakavod ado-naï ‘izouz véguibor ado-naï guibor mil’hama.

Békol chéni omer. Séou ché’arim raché’kem ouss’ou pit’hé ‘olam véyavo mele’k hakavod. Mi hou zé méle’k hakavod ado-naï tsévaoth hou méle’k hakavod sélah.

Békol chlichi omer. ‘Imdou tsadikim vé’iskou batorah kédé chéhiyé s’kar’kèm kafoul la’olam haba.

Békol révi’yi omer. Lichou’até’ka kiviti ado-naï.

Békol ‘hamichi omer. ‘Ad mataї ‘atsel tichkav mataї takoum michnaté’ka.

Békol chichi omer. Al té-éhav chéna pèn tivarèch péka’h éné’ka sév’a la’kem.

Békol chévi’ï omer. ‘Èt la’assotte lado-naï héférou toraté’ka.

Tarnégolèt omérèt. notène lé’hem le’kol bassar ki lé’olam ‘hasdo.

Yona omérèt. Késsous ‘agour kène atsaftsef ehegué ka-yona dalou ‘eynaï lamarom ado-naï ‘achka li ‘arvéni.

Omérèt yona lifné hakadoch barou’k hou. Ribono chel ‘olam ihyou mézonotaї mérourim kézayit béyadé’ka veal iyhou métoukim kidvach ‘al yédé bassar vadam.

Nécher omer. Véata ado-naï élohim tsévaoth élohé їsrael hakitsa lifkod kol hagoïm al ta’hon kol bogdé avèn sélah.

Agour omer. Hodou lado-naï bé’kinor bénével ‘assour zamérou lo.

Tsipor omer. Gam tsipor matséha vaït oudror kèn la acher chata èfro’kéÏ-ha èt mizbé’hoté’ka ado-naï tsévaoth malki vélohaï.

Sénounit omérèt. Léma’an yézaméré’ka ‘kavod vélo idom ado-naï élohaï lé’olam odéka.

Tassit omérèt. ‘Ezri mé’im ado-naï ‘ossé chamaïm va-arets.

Tsi-ya oméret. Or zarou’a latsadik oulé-ichrey lev sim’ha.

Rétsifi omer. Na’hamou na’hamou ‘ami yomar élohei’kèm.

‘Hassida omeret. Dabérou ‘al lev yérouchalaïm vékirou eleiha ki maléa tséva-a ki nirtsa ‘avona ki laké’ha miyad ado-naï kiflaïm be’kol ‘hatotéi-a.

‘Orev omer. Mi ya’hin lé’orev tseido ki yeladav el el yéchavé’ou.

Zarzir omer. Vénod’a bagoïm zar’am vétsé-étsaeihèm beto’k ha’amim kol roeihèm yakiroum ki hem zér’a béra’k ado-naï.

Avaz chébabaït omeret. Hodou lado-naï kirou vichmo hodiy’ou va’amim alilotav. Chirou lo zamerou lo si’hou be’kol nifléotav.

Avaz habar haméchotétét bamidbar kéchéroa et їsrael ‘oskim batorah omeret: Kol koré bamidbar panou dére’k Ado-naï yachrou messila léloheinou.

Ve’al metsiout mézonoteiha omeret: Arour haguever acher ivta’h ba-adam. Barou’k haguever acher yvta’h bado-naï véhaya ado-naï mivta’ho.

Péroguyot omerim. Bit’hou bado-naï ‘adei ‘ad ki beyah ado-naï tsour ‘olamim.

Ré’hama omeret. Echréka lahèm va-akabétsem ki féditim véravou kémo ravou.

Tsiporet kéramim omeret. Essa ‘einaï el héharim mé-aïn yavo ‘ezri.

‘Hassil omer. Ado-naï élo-haï ata aromim’ka odéh chim’ka ki ‘assita pélé ‘étsot méra’hok émouna omen.

Chémamit ormeret. Halélou-hou bétsiltsélé chama halélou-hou bétsiltsélé térou’a.

Zvouv omer. Bécha’a ché-ein ïsrael osskim batorah. Kol omer kéra véamar ma ékra: kol habassar ‘hatsir vé’kol ‘hasdo kétsits assadé. Yavech ‘hatsir navel tsits oudvar eloheinou yakoum lé’olam.

Boré niv sfataïm. chalom chalom lara’hok vélakarov amar ado-naï ourfativ.

Taninim omerim. Halélou et ado-naï min ha-arets taninim vé’kol téhomot.

Livyatan omer. Hodou lado-naï ki tov ki lé’olam ‘hassdo.

Daguim omerim. Kol ado-naï ‘al hamaïm el hakavod hir’im ado-naï ‘al maïm rabim.

Tsfardé’a omeret. Barou’k chem kévod mal’kouto lé’olam va’ed.

Back to top

Share Page

Close